Skip to content

آئین‌نامه‌ها، قوانین، مقررات و بخشنامه های آموزشی

پرتال دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

سنوات ارفاقی

file name : -ارفاقی.pdf
file size : 837 KB
دانلود

بخشنامه تغییر رشته

file name : -تغيير-رشته.jpg
file size : 2 MB
دانلود

بخشنامه ثبت نام با تاخیر

file name : -ثبت-نام-با-تاخير.jpg
file size : 1 MB
دانلود

بخشنامه حذف اضطراری

file name : -حذف-اضطراري.jpg
file size : 845 KB
دانلود

بخشنامه حذف نمره مردودی (نمره ۱۶ ) بعد از اخذ مجدد در اولین فرصت

file name : -حذف-نمره-مردودينمره-16-بعد-از-اخذ-مجدد.pdf
file size : 425 KB
دانلود

بخشنامه حذف درس پیش نیاز

file name : -حذف-درس-پیش-نیاز.pdf
file size : 3 MB
دانلود

بخشنامه ماده ۳ تسهیلات ستاد شاهد و ایثارگر

file name : -ماده-3-تسهيلات-ستاد-شاهد-و-ايثارگر.jpg
file size : 155 KB
دانلود

بخشنامه حذف شاهد

file name : -حذف-شاهد.jpg
file size : 107 KB
دانلود

بخشنامه حوزه علوم پزشکی برای حذف دروس دانشجویان شاهد و ایثارگر

file name : -علوم-پزشکی-برای-دانشجویان-شاهد-و-ایثارگر.jpg
file size : 689 KB
دانلود

آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر گروه علوم پزشکی

file name : -نامه-های-شاهد-و-ایثارگر.pdf
file size : 580 KB
دانلود

بخشنامه عدم اجرای ماده های ۳۵ و ۴۱ غیر پزشکی جهت دانشجویان گروه علوم پزشکی

file name : -خصوص-عدم-اجراء-ماده-هاي-35-و-41-غير-پزشكي-جهت-دانشجويان-گروه-علوم-پزشكي-1.pdf
file size : 944 KB
دانلود

بخشنامه معادلسازی دروس قران، اندیشه ها و وصایای امام و دانش خانواده و جمعیت

file name : -معادلسازی-دروس-قران،-اندیشه-ها-و-وصایای-امام-و-دانش-خانواده-و-جمعیت.jpg
file size : 82 KB
دانلود
Scroll To Top