Skip to content

اخبار و رویدادها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

روز باشکوه واحد دامغان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان با رونمایی و افتتاح بخشی از پروژه‌های علمی و تحقیقاتی در عرصه نوین پژوهشی وارد ...
کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی
بیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی -
Scroll To Top