Skip to content

دوره های آموزش های آزاد برای دانشجویان و فارغ التحصیلان داروسازی

Home » اطلاعیه‌ها » دوره های آموزش های آزاد برای دانشجویان و فارغ التحصیلان داروسازی

جهت تقویت مهارت و اموزشهای داروسازان عمومی در خصوص تجهیزات پزشکی مصرفی عمومی و تخصصی سامانه آموزشهای آزاد دانشگاه علوم پزشکی تهران (سماد) برگزار می کند.

تجهیزات تخصصی ارتوپدی:

http://samad.tums.ac.ir/Media/Category/18

 

 

تجهیزات تخصصی قلب و عروق:

http://samad.tums.ac.ir/Media/Category/17

 

تجهیزات مصرفی عمومی، تجهیزات تخصصی تنفسی بیهوشی، تجهیزات داروخانه ای:

http://samad.tums.ac.ir/Media/Category/19

 

تجهیزات تخصصی چشم:

http://samad.tums.ac.ir/Media/Details/دوره-آموزشی-تجهیزات-و-ملزومات-مصرفی-تخصصی-چشم-پزشکی/۱۱۸۷

 

اصول مقدماتی تجهیزات و ملزومات پزشکی:

http://samad.tums.ac.ir/Media/Details/اصول-مقدماتی-تجهیزات-و-ملزومات-مصرفی-عمومی-و-تخصصی/۲۱۹۵

Scroll To Top