Skip to content

قابل توجه کلیه دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی دوره پودمانی “اصول آموزش و مشاوره به بیمار در داروخانه” را برگزار می کند.

Home » اطلاعیه‌ها » قابل توجه کلیه دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی دوره پودمانی “اصول آموزش و مشاوره به بیمار در داروخانه” را برگزار می کند.

گروه آموزشی مجازی داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مجازی با همکاری اساتید برجسته دانشگاههای علوم پزشکی کشور دوره پودمانی کمک آموزشی جهت درس “اصول آموزش و مشاوره به بیمار در داروخانه” منطبق بر مباحث مصوب واحد درسی کارآموزی در عرصه داروخانه شهری و همچنین جهت آماده سازی دانشجویان برای آزمون ۱۸۰ واحدی برگزار می کند.

 

زمان ثبت نام: ۱۲ الی ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

 

نحوه ثبت نام و شیوه ارائه دوره: با مراجعه به سامانه ثبت نام در سایت www.vums.ac.ir

 

درخواست صدور معرفی نامه از آموزش دانشکده برای ثبت نام و بارگذاری تصویر آن در هنگام ثبت نام

 

دانلود مستندات دوره

 

 

 

 

Scroll To Top