Skip to content

اطلاعیه بسیار فوری و الزامی برای کلیه دانشجویان ورودیهای ۹۳ و ۹۴ داروسازی واحد دامغان

Home » اطلاعیه‌ها » اطلاعیه بسیار فوری و الزامی برای کلیه دانشجویان ورودیهای ۹۳ و ۹۴ داروسازی واحد دامغان

به اطلاع کلیه دانشجویان داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان که در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ انتخاب واحد نموده اند، می رساند که بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور و مجوز حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دو واحد درس “آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل” برای کلیه دانشجویان داروسازی به صورت اجباری و مازاد بر سقف مجاز میبایست از ترم جاری (نیمسال دوم ۹۹-۹۸) ارائه گردد و دانشجویان موظف به اخذ و گذراندن آن می باشند.

لازم به ذکر است دستورالعمل تکمیلی تا قبل از اتمام مهلت قانونی ثبت نام دانشجویان به اطلاع دانشجویان محترم رسانده خواهد شد.

 

آخرین مهلت و زمان ثبت نام: تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

 

لینک محل ثبت نام: دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 

مستندات واحد درسی

 

 

 

Scroll To Top