Skip to content

آیین نامه ها، بخشنامه ها و ملاحظات اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

  • مصوبه کمیته ملی اخلاق در پژوهش در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش علوم پزشکی در جمهوری اسلامی ایران دانلود

  • بخشنامه برررسی پروتکل مطالعات بالینی و مطالعات هم‎ارزی زیستی (بیواکی والانسی) دانلود

  • دستورالعمل بررسی پروتکل مطالعات بالینی طرح های مرتبط با صنعت دانلود

  • بخشنامه استفاده از نرم افزار شبیه سازی حیوانات آزمایشگاهی دانلود

  • ملاحظات ضروری در انجام پژوهش­ در حوزه حیوانات آزمایشگاهی دانلود

  • راهنمای اخلاقی پژوهش بر حیوانات دانلود

  • راهنمای ملاحظات اخلاقی در کار با موش های مدل سرطان دانلود

  • راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی دانلود

  • راهنمای اخلاقی تعیین شدت مداخلات بر روی حیوانات آزمایشگاهی دانلود

Scroll To Top